ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

Chào mừng Khách Hàng đến với website thương mại điện tử www.tempi.vn được cung cấp bởi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Teko Việt Nam.

Trước khi trải nghiệm, mua, sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào trên Tempi, Khách Hàng cần đảm bảo rằng đã đọc kỹ và hiểu rõ các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chung này với các nội dung sau đây. Nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chung này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa Khách Hàng và Công Ty, áp dụng cho việc Khách Hàng truy cập, sử dụng, mua bất kỳ Dịch Vụ trên Tempi.

Bằng việc đăng ký tài khoản để trải nghiệm, sử dụng Dịch Vụ trên Tempi, Khách Hàng đồng ý bị ràng buộc bởi Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chung này.

ĐIỀU 1.            ĐỊNH NGHĨA

1.1

Công ty: nghĩa là Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Teko Việt Nam, được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107705299 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/01/2017.

1.2

Tempi: nghĩa là website thương mại điện tử https://tempi.vn do Công Ty sở hữu, vận hành hợp pháp phù hợp với các quy định pháp luật Việt Nam.Tempi: nghĩa là website thương mại điện tử https://tempi.vn do Công Ty sở hữu, vận hành hợp pháp phù hợp với các quy định pháp luật Việt Nam.

1.3

Dịch Vụ: nghĩa là các sản phẩm, dịch vụ được Công Ty cung cấp đến Khách Hàng trên Tempi.

1.4

Điều Khoản Và Điều Kiện: nghĩa là bản Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chung này và các phiên bản Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chung cập nhật, bổ sung, thay đổi tại từng thời điểm, được soạn thảo dựa trên các văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam.

1.5

Khách Hàng: nghĩa là các tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản, đăng nhập vào Tempi, trải nghiệm, mua, sử dụng các Dịch Vụ trên Tempi, bao gồm: (i) mọi cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật Việt Nam; và (ii) mọi tổ chức được thành lập và/ hoặc hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Khi đề cập đến Khách Hàng có nghĩa là đề cập đến chủ sở hữu, hoặc bên được chủ sở hữu cho phép quản lý, sử dụng Tài Khoản Tempi, bao gồm nhân viên của Khách Hàng đối với Khách Hàng là tổ chức.

1.6

Đơn Đặt Hàng: nghĩa là chứng từ điện tử xác nhận việc Khách Hàng đã thực hiện giao dịch mua Dịch Vụ trên Tempi.

1.7

Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng: nghĩa là kênh hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của Khách Hàng liên quan đến hoạt động trên Tempi.

ĐIỀU 2.            PHẠM VI ÁP DỤNG

2.1

Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng đối với bất kỳ và tất cả các hoạt động trải nghiệm, mua bán, sử dụng các Dịch Vụ của Khách Hàng trên Tempi.

2.2

Khách Hàng thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch theo quy định và hướng dẫn trên Tempi tại từng thời điểm (“Tài Khoản Tempi”) để trải nghiệm, sử dụng, mua các Dịch Vụ. Dịch Vụ sẽ được kết nối cụ thể với Tài Khoản Tempi của Khách Hàng.

ĐIỀU 3.            GIÁ BÁN DỊCH VỤ, HOÁ ĐƠN VÀ THANH TOÁN

3.1    Giá bán Dịch Vụ

Để sử dụng một số tính năng nâng cao, Khách Hàng có thể mua các gói Dịch Vụ của Công Ty.

Giá của Dịch Vụ được niêm yết trên Tempi tại thời điểm Đơn Đặt Hàng được đặt.

Để tránh nhầm lẫn, giá bán Dịch Vụ đã bao gồm thuế GTGT áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành và không bao gồm bất kỳ khoản giảm giá, chiết khấu và các chi phí khác (nếu có) phát sinh theo yêu cầu của Khách Hàng.

Các chi phí phát sinh theo yêu cầu của Khách Hàng và được cung cấp theo quyết định của Công Ty sẽ được hiển thị trước khi Khách Hàng thanh toán cho Đơn Đặt Hàng và được Khách Hàng xác nhận theo quy định của Tempi, các chi phí này sẽ được cộng chung với giá trị Đơn Đặt Hàng để Khách Hàng thanh toán.

3.2      Hoá Đơn

3.2.1

Công Ty sẽ cung cấp hóa đơn tài chính hợp lệ cho Khách Hàng khi nhận được yêu cầu xuất hóa đơn của Khách Hàng tại bước thanh toán.

3.2.2

Khách Hàng có nghĩa vụ điền đầy đủ, chính xác và hợp lệ các thông tin để được xuất hóa đơn tài chính trên Tempi tại thời điểm xác nhận Đơn Đặt Hàng. Công Ty sẽ không tiếp nhận và xử lý các yêu cầu sửa đổi các thông tin xuất hóa đơn đã được cung cấp bởi Khách Hàng.

3.2.3

Trong trường hợp Khách Hàng không lựa chọn yêu cầu được nhận hóa đơn tài chính tại bước thanh toán, Công Ty sẽ không có nghĩa vụ cung cấp hóa đơn tài chính và không có nghĩa vụ giải quyết các yêu cầu cung cấp hóa đơn tài chính mà không thực hiện theo quy định và quy trình tại Điều này.

3.2.4

Công Ty không hỗ trợ việc tách nhiều hóa đơn cho một Đơn Đặt Hàng hoặc gộp nhiều Đơn Đặt Hàng vào một hóa đơn. Công Ty bảo lưu quyền quyết định cuối cùng cho việc xuất hóa đơn tài chính cho các trường hợp không thực hiện theo quy định và quy trình tại Điều này.

3.3      Hình thức thanh toán

Thanh toán bằng Việt Nam Đồng.

Khách Hàng thanh toán cho Công Ty bằng các công cụ/phương thức thanh toán được cung cấp trên Tempi, theo Chính Sách Thanh Toán được đăng tải trên Tempi vào từng thời điểm. 

ĐIỀU 4.            XÁC LẬP ĐƠN ĐẶT HÀNG

4.1

Bất kỳ thông tin về Dịch Vụ được đưa ra trên Tempi không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Công Ty gửi tới Khách Hàng.

4.2     Các bước hình thành hợp đồng

Bước 1: Khách Hàng xem xét thông tin Dịch Vụ và lựa chọn Dịch Vụ đang đăng bán trên Tempi.

Để làm rõ, danh sách Dịch Vụ cung ứng phụ thuộc vào chính sách của Công Ty tại từng thời điểm, Công Ty có quyền bổ sung/thay đổi/giảm bớt Dịch Vụ tại từng thời điểm với điều kiện các Dịch Vụ mà Khách Hàng đã mua luôn được đảm bảo sử dụng trong suốt thời hạn của gói Dịch Vụ.

Bước 2: Khách Hàng xác nhận Đơn Đặt Hàng trên Tempi. Vui lòng lưu ý, khi Khách Hàng xác nhận để tiến hành đặt hàng cho Đơn Đặt Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Dịch Vụ trong Đơn Đặt Hàng đó.

Quy trình đặt hàng trên Tempi cho phép Khách Hàng kiểm tra Dịch Vụ đã đặt mua theo Đơn Đặt Hàng và cho phép Khách Hàng rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Đơn Đặt Hàng trước khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến.

Bước 3: Khách Hàng lựa chọn hình thức thanh toán và tiến hành thanh toán trong trường hợp lựa chọn thanh toán trực tuyến theo các phương thức phù hợp với Chính Sách Thanh Toán.

Vui lòng lưu ý, với các hình thức thanh toán trực tuyến, Khách Hàng cần thanh toán trước khi Công Ty xác nhận Đơn Đặt Hàng để hình thành hợp đồng giữa Công Ty và Khách Hàng. Mặc dù vậy, Công Ty vẫn có quyền không xác nhận Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng theo chính sách của Công Ty tại từng thời điểm.

Bước 4: Xác nhận Đơn Đặt Hàng

Khi Khách Hàng gửi Đơn Đặt Hàng trên Tempi đến Công Ty, Đơn Đặt Hàng được xem là một đề nghị giao kết hợp đồng mua Dịch Vụ của Khách Hàng theo Điều Khoản Và Điều Kiện này.

Đơn Đặt Hàng có hiệu lực kể từ thời điểm Khách Hàng nhận được thông tin xác nhận Đơn Đặt Hàng từ Công Ty.

(*) Lưu ý: Trong quá tình xử lý Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng, Công Ty có quyền không xác nhận một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn: Công Ty không thể đáp ứng một phần hoặc toàn bộ các điều kiện giao dịch trong Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng do nguyên nhân khách quan, do lỗi kỹ thuật từ hệ thống hoặc theo chính sách của từng loại Dịch Vụ.

Đơn Đặt Hàng được lập bằng hình thức điện tử và được lưu trữ trên hệ thống của Công Ty sẽ cập nhật thông tin trạng thái Đơn Đặt Hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Tempi để Khách Hàng theo dõi.

4.3     Huỷ Đơn Đặt Hàng

4.3.1   Khách Hàng huỷ Đơn Đặt Hàng

Đơn Đặt Hàng sẽ không thể hủy bởi Khách Hàng kể từ thời điểm Công Ty xác nhận Đơn Đặt Hàng, trừ các trường hợp cụ thể khác theo quyết định của Công Ty.

Công Ty không hỗ trợ hoàn trả phí. Nếu Khách Hàng hủy Dịch Vụ giữa chừng, phần tiền dư cho thời gian còn lại Công Ty không hoàn trả.

4.3.2   Công Ty huỷ đơn Đặt Hàng

Công Ty có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong các trường hợp sau đây:

i.

Khách Hàng vi phạm các quy định trong Điều Khoản Và Điều Kiện và/hoặc các Chính sách khác được đăng tải trên Tempi tại từng thời điểm.

ii.

Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng (là các sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công Ty và sau khi đã nỗ lực bằng mọi phương thức nhưng Công Ty vẫn không khắc phục được) kéo dài quá hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu xảy ra sự kiện bất khả kháng. Công Ty sẽ thông báo cho Khách Hàng về sự kiện bất khả kháng và đưa ra phương án giải quyết cho Đơn Đặt Hàng. Trong trường hợp Khách Hàng không đồng ý với phương án giải quyết của Công Ty, Đơn Đặt Hàng sẽ được hủy theo quy định này.

iii.

Công Ty có căn cứ xác định Đơn Đặt Hàng vô hiệu theo quy định của pháp luật.

iv.

Khách Hàng vi phạm quy định trong các Chương Trình Khuyến Mại của Tempi nhằm hạn chế việc một hoặc một nhóm tổ chức/ cá nhân có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên Tempi để đặt mua Dịch Vụ có áp dụng Chương Trình Khuyến Mại. Tempi sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn Đặt Hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không. Trừ trường hợp Khách Hàng mua hàng theo nhóm được tạo bởi Tempi.

Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền mà Khách Hàng đã thanh toán (nếu có) tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại chính sách thanh toán và hoàn tiền và các chính sách khác có liên quan được đăng tải trên Tempi tại từng thời điểm.

ĐIỀU 5.            GIAO NHẬN DỊCH VỤ

Tempi sẽ tiến hành nâng cấp tài khoản của Khách Hàng lên gói Dịch Vụ tương ứng mà Khách Hàng đã mua trong vòng mười hai (12) giờ kể từ thời điểm nhận được thanh toán của Khách Hàng.

Tempi sẽ gửi thông báo tới Khách Hàng trước ngày gói Dịch Vụ mà Khách Hàng mua hết hạn. Nếu Khách Hàng không thanh toán Phí Dịch Vụ để gia hạn Dịch Vụ, Landing Page mà khách hàng đã xuất bản sẽ vẫn hoạt động và khách hàng của Khách Hàng vẫn có thể truy cập trang, tuy nhiên Khách Hàng sẽ không thể sử dụng công cụ để chỉnh sửa trang này hoặc tạo trang mới. Dữ liệu Landing Page của Khách hàng (bao gồm ảnh và nội dung) vẫn được lưu trong hệ thống, back-up trong vòng 1 năm, bất cứ lúc nào Khách Hàng gia hạn trở lại các thông tin cũ của Landing Page vẫn được giữ nguyên.

Tempi sẽ tiến hành nâng cấp tài khoản của Khách Hàng lên gói Dịch Vụ tương ứng mà Khách Hàng đã mua trong vòng mười hai (12) giờ kể từ thời điểm nhận được thanh toán của Khách Hàng.

Tempi sẽ gửi thông báo tới Khách Hàng trước ngày gói Dịch Vụ mà Khách Hàng mua hết hạn. Nếu Khách Hàng không thanh toán Phí Dịch Vụ để gia hạn Dịch Vụ, Landing Page mà khách hàng đã xuất bản sẽ vẫn hoạt động và khách hàng của Khách Hàng vẫn có thể truy cập trang, tuy nhiên Khách Hàng sẽ không thể sử dụng công cụ để chỉnh sửa trang này hoặc tạo trang mới. Dữ liệu Landing Page của Khách hàng (bao gồm ảnh và nội dung) vẫn được lưu trong hệ thống, back-up trong vòng 1 năm, bất cứ lúc nào Khách Hàng gia hạn trở lại các thông tin cũ của Landing Page vẫn được giữ nguyên.

ĐIỀU 6.            CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

6.1

Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi cho các Khách Hàng, Công Ty theo quyết định của mình có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“Chương Trình Khuyến Mại”), bao gồm nhưng không giới hạn các điều kiện sau:

 • Giới hạn về số lượng Dịch Vụ trong mỗi Chương Trình Khuyến Mại, có thể là giới hạn trên mỗi Đơn Đặt Hàng; giới hạn trên mỗi Khách Hàng và/hoặc tài khoản; giới hạn mục đích mua Dịch Vụ (không được kinh doanh, mua đi bán lại, chuyển nhượng, chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào,…).

 • Điều kiện giới hạn khác do Công Ty và/hoặc thương nhân phối hợp cùng thực hiện Chương Trình Khuyến Mại đưa ra và được nêu cụ thể tại nội dung của Dịch Vụ và/hoặc quy định chi tiết trong từng Chương Trình Khuyến Mại.

 • Các quy định khác được nêu tại chính sách liên quan (nếu có) được đăng tải trên Tempi tại từng thời điểm.

Theo các quy định tại Điều này, Công Ty có quyền không xác nhận, từ chối, hủy, thu hồi các Dịch Vụ đã giao và/hoặc các Chương Trình Khuyến Mãi đã được áp dụng cho Đơn Đặt Hàng khi nhận thấy có dấu hiệu vi phạm bất kỳ quy định nào của Chương Trình Khuyến Mại, chính sách liên quan và/hoặc quy định tại Điều này và/hoặc các chính sách khác có liên quan khác được đăng tải trên Tempi tại từng thời điểm.

ĐIỀU 7.            QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

7.1

Khách Hàng có nghĩa vụ cam kết và bảo đảm thông tin mà Khách Hàng cung cấp để đăng ký, đăng nhập Tài Khoản Tempi là thông tin chính xác, đầy đủ và luôn được duy trì chính xác, đầy đủ và cập nhật cho Tài Khoản Tempi của Khách Hàng.

7.2

Khách Hàng tự chịu trách nhiệm đối với tất cả hoạt động phát sinh từ và liên quan đến Tài Khoản Tempi của Khách Hàng. 

7.3

Khách Hàng có nghĩa vụ bảo mật thông tin đăng nhập Tài Khoản Tempi của mình bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu. Trong trường hợp có bất kỳ hoặc nghi ngờ Tài Khoản Tempi của Khách Hàng bị sử dụng hoặc đăng nhập trái phép, hoặc thông tin Tài Khoản Tempi bị rò rỉ, Khách Hàng cần thông báo ngay cho Công Ty để hỗ trợ xử lý. Để làm rõ, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trong trường hợp này.

7.4

Nếu Tài Khoản Tempi bị chấm dứt thì quyền truy cập, sử dụng Dịch Vụ cũng sẽ bị chấm dứt.

7.5

Các quyền và nghĩa vụ khác như được quy định chi tiết tại các nội dung khác của Điều Khoản Và Điều Kiện này.

ĐIỀU 8.            QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

8.1

Dịch Vụ bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sản phẩm, phần mềm nào, nội dung, thiết kế, ứng dụng, công cụ và các sản phẩm liên quan nào, bao gồm cả bản/phần sửa đổi, cập nhật, cải tiến của Dịch Vụ đều thuộc quyền sỡ hữu trí tuệ của Công Ty.

8.2

Khách Hàng chịu trách nhiệm về tất cả các nội dung, hình ảnh, tài liệu, thiết kế, dữ liệu mà Khách Hàng đăng tải lên, xuất bản, hiển thị, kết nối, liên kết và/hoặc có liên quan đến Dịch Vụ mà Khách Hàng sử dụng và Tài Khoản Tempi của Khách Hàng. Công Ty có quyền xóa bất kỳ nội dung nào vi phạm quy định của Điều Khoản Và Điều Kiện này, quy định pháp luật liên quan và theo quyết định riêng của mình.

ĐIỀU 9.            ĐỐI, TRẢ DỊCH VỤ

Trước khi Khách Hàng mua Dịch Vụ, Tempi đã cung cấp cho Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ miễn phí để trải nghiệm sản phẩm, do đó Dịch Vụ không được áp dụng đổi, trả trong mọi trường hợp.

ĐIỀU 10.            CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM

10.1

Nghiêm cấm mọi hành vi thông qua việc sử dụng Dịch Vụ, đăng tải, chia sẻ, công khai các nội dung:

a)

Gửi thư rác, tấn công mạng;

b)

Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

c)

Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc;

d)

Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan Nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;

e)

Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng;

f)

Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

g)

Can thiệp, phá hoại đối với các tính năng của Dịch Vụ, việc bảo mật của Tempi.

h)

Đăng tải hoặc truyền gửi vi rút, mã độc …

i)

Xâm phạm quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào.

j)

Vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào khác và/hoặc vi phạm chuẩn mực văn hóa, đạo đức xã hội.

10.2

Trong trường hợp phát hiện, hoặc nghi ngờ có bất kỳ hành vi nào như quy định tại điều 10.1, Công Ty được quyền ngay lập tức tạm ngưng Tài Khoản Tempi vi phạm/ nghi ngờ vi phạm để xác minh.

Trong trường hợp, Khách Hàng không chấm dứt hành vi vi phạm theo thông báo của Công Ty, Khách Hàng đồng ý Công Ty được quyền ngừng Tài Khoản Tempi vi phạm quy định tại điều 10.1 này cho đến khi hành vi vi phạm chấm dứt. Thời gian ngừng trong trường hợp này sẽ được tính vào thời hạn sử dụng Dịch Vụ của Khách Hàng.

Tài Khoản Tempi sẽ bị chấm dứt hoạt động nếu vi phạm từ 02 lần trở lên hoặc không chấm dứt hành vi vi phạm trong vòng 07 ngày kể từ ngày Công Ty có thông báo vi phạm. Công Ty không hoàn Phí trong trường hợp này.

ĐIỀU 11.            CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

11.1   Chăm Sóc Khách Hàng

Mọi thắc mắc, khiếu nại và cần hỗ trợ Khách Hàng có thể liên hệ đến Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng theo thông tin sau:

Số điện thoại: 028 73013680

Email: support@tempi.vn

Việc giải quyết khiếu nại của Khách Hàng sẽ thực hiện theo Chính sách giải quyết khiếu nại của Công Ty như sau:

11.2   Giải Quyết Khiếu Nại

Công Ty luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến giao dịch tại Công Ty. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, Công Ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Khách Hàng vào chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

Quá trình giải quyết khiếu nại được thực hiện qua các bước sau:

 • Bước 1: Khách Hàng khiếu nại về hàng hóa, dịch vụ mua trên Công Ty thực hiện qua:

  • Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: support@tempi.vn

  • Gọi đến Hotline: 028 73013680

 • Bước 2: Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng (CSKH) sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Khách Hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Công Ty sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Khách Hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

 • Bước 3: Công Ty có thể yêu cầu Khách Hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, Dịch Vụ để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

Trong quá trình xử lý Đơn Đặt Hàng/khiếu nại nếu Công Ty phát hiện và đánh giá khách hàng có hành vi lạm dụng các điều khoản khuyến mãi trong quá trình đặt hàng trên Tempi thì Công Ty sẽ có trách nhiệm thông tin cảnh báo đến khách hàng, nếu trong trường hợp khách hàng vẫn tiếp tục hành vi vi phạm này, Công Ty có quyền từ chối xử lý Đơn Đặt Hàng/khiếu nại của khách hàng.

ĐIỀU 12.            BẢO HÀNH DỊCH VỤ

Dịch Vụ được cung cấp là phần mềm, dịch vụ phần mềm và các sản phẩm khác sẽ không có bất kỳ bảo hành nào.

ĐIỀU 13.            BẢO MẬT THÔNG TIN

13.1

Quy định về bảo mật mọi thông tin Khách Hàng và thông tin thanh toán của Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân và các chính sách bảo mật thanh toán được đăng tải trên Tempi tại từng thời điểm.

13.2

Đối với bất kỳ thông tin nào liên quan đến Công Ty và/hoặc Dịch Vụ, Khách Hàng sẽ liên hệ với Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng để được hướng dẫn và hỗ trợ. Mọi hành động tiết lộ và/hoặc cố tình lan truyền những thông tin gây bất lợi cho Công Ty hoặc Tempi sẽ bị xem là vi phạm quy định bảo mật này và phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 14.            GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

14.1

Trong mọi trường hợp, Công Ty không có trách nhiệm: chịu bất kỳ thiệt hại, mất mát, tổn thất nào liên quan và/hoặc phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ hoặc không có khả năng sử dụng Dịch Vụ.

14.2

Đối với bất kỳ trách nhiệm bồi thường và/hoặc bất kỳ trách nhiệm khác của Công Ty (nếu có phát sinh) sẽ được giới hạn tối đa là giá trị của Đơn Đặt Hàng đó.

14.3

Trong quá trình sử dụng Dịch Vụ sẽ có một số vấn đề phát sinh và Công Ty không đảm bảo và không chịu trách nhiệm đối với:

 • Sự cố/ lỗi phát sinh, Dịch Vụ bị gián đoạn;

 • Kết quả từ việc sử dụng Dịch Vụ của Khách Hàng;

ĐIỀU 15.            BẢO LƯU QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG CỦA CÔNG TY

15.1   Công Ty bảo lưu quyền quyết định cuối cùng trong các trường hợp sau:

a)

Áp dụng Chương Trình Khuyến Mãi đối với Dịch Vụ, các điều kiện, thời hạn, quy định và các chính sách khác liên quan đến các Chương Trình Khuyến Mãi.

b)

xử lý khiếu nại và giải quyết tranh chấp của Khách Hàng liên quan đến Dịch Vụ và các dịch vụ phát sinh trong các giao dịch trên Tempi.

15.2   Đối với những trường hợp tại Điều 15.1, Khách Hàng sẽ không khiếu nại, khiếu kiện về những quyết định của Công Ty.

ĐIỀU 16.            SỬ DỤNG TEMPI

16.1

Công Ty bảo lưu tất cả các quyền, kể cả quyền sở hữu trí tuệ với nội dung của Tempi. Công Ty không cấp cho Khách Hàng bất kỳ quyền cho phép hoặc quyền tài sản nào liên quan đến nội dung của Tempi.

16.2

Nội dung được đăng trên Tempi phục vụ cho mục đích tham khảo cá nhân của Khách Hàng. Khách Hàng không được tải về, sao chép, sử dụng, tái sản xuất hoặc tham khảo bất kỳ nội dung nào cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại.

16.3

Công Ty bảo lưu quyền vô hiệu hóa vào bất cứ lúc nào với bất kỳ tài khoản, tên đăng nhập và/hoặc mật khẩu nào được chọn bởi Khách Hàng nếu (theo ý kiến của Công Ty) Khách Hàng không tuân thủ theo Điều Khoản Và Điều Kiện này.

16.4

Công Ty có quyền tạm dừng hoạt động, điều chỉnh hoặc sửa chữa Tempi tại bất kỳ thời điểm nào.

ĐIỀU 17.            QUY ĐỊNH CHUNG

17.1

Các chính sách, quy định được dẫn chiếu trong nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản và Điều Kiện này.

17.2

Khi truy cập, tạo lập và xác nhận Đơn Đặt Hàng trên Tempi đồng nghĩa với việc Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tất cả các nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện. Công Ty có quyền thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện này tại từng thời điểm, việc thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và sẽ có hiệu lực sau khi được cập nhật chính thức trên Tempi. Việc Khách Hàng tiếp tục giao dịch sau khi Điều Khoản Và Điều Kiện được thay đổi có hiệu lực đồng nghĩa với việc Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý các nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện sau khi được cập nhật. Công Ty lưu ý: Khách Hàng vui lòng cập nhật thường xuyên và đọc kỹ Điều Khoản và Điều Kiện này trước khi thực hiện giao dịch.

17.3

Các chính sách, quy định được dẫn chiếu trong nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản và Điều Kiện này.Nghĩa vụ của Công Ty và Khách Hàng được quy định chi tiết tại các điều khoản của Điều Khoản và Điều Kiện này.

17.4

Điều Khoản và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Công Ty và Khách Hàng được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện này, các giao dịch thông qua Tempi sẽ được giải quyết được thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, trường hợp không thể giải quyết thông qua thương lượng trong thời hạn, tranh chấp sẽ được giải quyết tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

17.5

Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản và Điều Kiện này bị cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản và Điều Kiện này không bị ảnh hưởng.

Zalo

Zalo

Messenger

Messenger

Thông tin hỗ trợ

Hỗ trợ sử dụng:

1900 633 680 / 028 7301 3680

support@tempi.vn

Đề nghị hợp tác, đề xuất tài trợ:

Địa chỉ liên hệ

Công ty Cổ phần Công nghệ Teko Việt Nam

Tầng 12, toà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Tầng 2, 16 Nguyễn Văn Linh, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng.

Tầng 8, toà Minh Long, 17 Bà Huyền Thanh Quan, phường 6, quận 3, Hồ Chí Minh.

© Teko Vietnam All Rights Reserved

Zalo

Zalo

Messenger

Messenger