Lựa chọn gói phù hợp

Nâng cấp gói trả phí để sử dụng toàn bộ các tính năng cao cấp trên Tempi

 
Không giới hạn tính năng

6 tháng

Không giới hạn tính năng

199.000đ/tháng

1.194.000đ

 • Không giới hạn tính năng
 • Không giới hạn lưu trữ
 • Tên miền tuỳ chỉnh
 • Báo cáo SEO, báo cáo truy cập
 • Tích hợp Google Sheet, Gmail, API
Giảm 30%
Không giới hạn tính năng

1 năm

Không giới hạn tính năng

139.000đ/tháng

2.388.000đ

1.668.000đ

 • Không giới hạn tính năng
 • Không giới hạn lưu trữ
 • Tên miền tuỳ chỉnh
 • Báo cáo SEO, báo cáo truy cập
 • Tích hợp Google Sheet, Gmail, API
Giảm 50%
Không giới hạn tính năng

2 năm

Không giới hạn tính năng

99.000đ/tháng

4.776.000đ

2.376.000đ

 • Không giới hạn tính năng
 • Không giới hạn lưu trữ
 • Tên miền tuỳ chỉnh
 • Báo cáo SEO, báo cáo truy cập
 • Tích hợp Google Sheet, Gmail, API