Nhảy tới nội dung

Cột

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Cột trên Trình kéo thả Website/Landing page

Cột là lớp bên trong trong Hàng. Hàng sẽ chứa Cột và các Phần tử bên trong nó. Có thể thêm nhiều Cột ở trong 1 Hàng. Bạn có thể tạo nhiều Cột vào trong một Hàng hoặc 1 Cột cụ thể.

Cách thêm Cột

Bước 1: Tại vị trí mà bạn muốn thêm cột, bấm chọn Thêm bố cục hoặc khối được xây dựng sẵn.

Bước 2: Chọn bố cục mà bạn mong muốn để tạo các Cột bên trong hàng và kéo thả phần tử vào các Cột tương ứng.

Cài đặt Cột

Bước 1: Di chuột vào cột cho đến khi thấy biểu tượng ở góc phải trên cùng của cột và bấm chọn biểu tượng đó để mở thanh chỉnh sửa.

Bước 2: Chỉnh sửa Cột.

Hướng dẫn theo thứ tự hiển thị từ trái sang phải

  • Dịch phần tử sang trái/ phải: Di chuyển cột sang trái/phải cột khác
  • Gắn link: Thêm Sự kiện hoặc Chuyển đổi cho Cột
  • Cấu hình cột: Chỉnh sửa kích thước nội dung/kiểu/hiển thị/nâng cao cho Cột
  • Nhân bản: Nhân bản cột trong hàng