Nhảy tới nội dung

Quản lý popup

Cách truy cập

  • Truy cập website cần thiết lập popup

Lựa chọn website

  • Chọn menu Quản lý popup bên trái để xem danh sách các smart popup hiện có của website

Thao tác với danh sách

Menu quản lý danh sách smart popup

Trong danh danh sách popup, bạn có thể:

  • Click vào tên popup để truy cập màn hình chỉnh sửa thiết kế cho popup (2)
  • Chỉnh sửa nhanh thông tin popup hoặc xóa popup (3)
  • Thêm mới 1 popup (4), xem tiếp tại tao-moi-popup

Trạng thái popup và thời gian hiển thị

Việc hiển thị popup sẽ phụ thuộc vào 2 yếu tố là trạng thái và thời gian hiển thị:

Trạng thái popupuThời gian hiển thị của popupKết quả
Bản nháp (vô hiệu)Đang trong thời gian hiển thị❌ Không hiển thị popup
Bản nháp (vô hiệu)Không trong thời gian hiển thị❌ Không hiển thị popup
Hoạt độngĐang trong thời gian hiển thị✅ Hiển thị popup
Hoạt độngKhông trong thời gian hiển thị⏰Lên lịch và chờ đến đúng thời gian sẽ hiển thị