Nhảy tới nội dung

Giới thiệu chung

Tempi mang đến nền tảng cho phép bạn có thể phát triển và đưa các tính năng vào trình kéo thả để xây dựng Website/Landing Page của chính bạn, làm hoàn thiện hơn Website/Landing Page của bạn bằng các tính năng mà bạn có thể tự tạo ra.

Sau khi đã đưa tính năng lên nền tảng của chúng tôi, bạn hoàn toàn có thể sử dụng trong các trình kéo thả Website/Landing Page của bạn.


Phát triển Component là gì?

Component là các tính năng được đưa vào trình kéo thả Website/Landing Page để người dùng có thể tự do kéo thả thiết kế, đặt vào các bố cục tuỳ theo thẩm mỹ và nhu cầu cũng như mục đích sử dụng.

Phát triển Component là giải pháp được tạo ra nhằm mở rộng cũng như bổ sung các tính năng hiện có của Tempi, mang lại sự tiện lợi và chủ động hơn đến cho người dùng Tempi, góp phần tạo nên sự đột phá trên trực tuyến.

Với tính năng Phát triển Component, giờ đây người dùng hoàn toàn có thể tự tạo ra các tính năng cần thiết, tăng khả năng cá nhân hoá trang theo nhu cầu cụ thể khi xây dựng Website/Landing Page trên Tempi.


Hướng dẫn

Tính năng Phát triển Component cho phép người dùng có thể thêm mới Component của mình vào trình kéo thả Website/Landing Page và sử dụng tương tự như các Component sẵn có trên Tempi.


Bước 1: Vào mục Phát triển Component trong màn Dashboard -> Chọn + Thêm Component mới.

Thêm component mới

Tempi cung cấp sẵn cho bạn Component mẫu giúp bạn có cái nhìn tổng quan về cấu hình của 1 Component. Click vào icon tải xuống để xem chi tiết code.


Bước 2:

 • Thêm tên Component
 • Tải icon hiển thị Component
 • Chọn Danh mục
 • Tải tệp code lên: Tải lên file Zip code của Component

Bước 3: Bấm chọn nút Deploy để tiến hành deploy Component của bạn lên hệ thống Tempi, bạn có thể kiểm tra trạng thái deploy của Component trên màn danh sách.


Component sẽ hiển thị theo các trạng thái sau:

 • Deploying: hệ thống đang tiến hành deploy (quá trình này có thể mất từ 3-4 phút).
Thêm component mới

 • Available: Deploy Component thành công, bạn có thể bật/tắt hiển thị Component để sử dụng trên trình kéo thả.
Thêm component mới

 • Failed: Quá trình Deploy Component thất bại, bạn có thể bấm vào link xem chi tiết lý do, sau đó bấm vào icon bánh răng để chỉnh sửa cấu hình Component và thực hiện deploy lại.
Thêm component mới

Lưu ý:

Đối với Component ở trạng thái Available và đang được sử dụng trên trình kéo thả của Tempi:

 • Nếu bạn tắt hiển thị Component: Component sẽ biến mất khỏi menu phần tử kéo thả của Tempi (Nếu bạn đã kéo thả Component đó vào trang, Component vẫn duy trì trên trang của bạn).
 • Nếu bạn chỉnh sửa cấu hình Component và deploy lại thì trong quá trình deploy sẽ không có ảnh hưởng gì đến phiên bản đang được sử dụng.
  • Trường hợp deploy thất bại: Component trên trình kéo thả vẫn duy trì bản cũ.
  • Trường hợp deploy thành công: Component trên trình kéo thả sẽ cập nhật theo bản mới. Khi bạn xóa Component: Component sẽ biến mất khỏi danh sách và trên menu phần tử kéo thả của Tempi (Nếu bạn đã kéo thả Component vào trang, Component vẫn duy trì trên trang).

Khi bạn xóa Component: Component sẽ biến mất khỏi danh sách và trên menu phần tử kéo thả của Tempi (Nếu bạn dã kéo thả Component vào trang, Component vẫn duy trì trên trang).