Nhảy tới nội dung

Phần tử

Hướng dẫn về cách sử dụng Phần tử trên Trình kéo thả Website/Landing page

Phần tử là lớp bên trong Cột. Cột sẽ chứa các Phần tử bên trong nó. Bạn có thể tạo nhiều Phần tử vào trong một Cột.

Cách thêm phần tử

Bước 1: Để thêm phần tử vào Cột, trước tiên bạn cần tạo ra cột.

Bước 2: Bấm vào nút "+" tại cột mà bạn muốn thêm phần tử hoặc bấm vào nút "+" tại thanh menu dọc bên trái màn hình để mở Bảng phần tử. Sau đó chỉ cần lựa chọn phần tử để kéo thả vào cột tuỳ ý.

Bước 3: Sau khi kéo thả phần tử vào vị trí bạn mong muốn, bấm trực tiếp vào phần tử để mở thanh cài đặt tương ứng với từng phần tử và chỉnh sửa tuỳ ý.