Nhảy tới nội dung

Hàng

Hướng dẫn chi tiết về cách chỉnh sửa và tạo kiểu cho Hàng trong trình kéo thả Website/Landing page

Hàng là khối cơ bản chính của việc xây dựng thiết kế trên Tempi. Hàng chứa các loại bố cục và tất cả các phần tử khác bên trong nó. Để bắt đầu thiết kế trang của mình, trước tiên bạn cần phải thêm Bố cục để có thể kéo các phần tử vào bên trong Hàng.

Cách thêm Hàng

Bước 1: Tại vị trí mà bạn muốn thêm phần tử, bấm chọn Thêm bố cục hoặc khối được xây dựng sẵn.

Bước 2: Chọn bố cục mà bạn mong muốn để tạo các khối bên trong hàng và kéo thả phần tử vào các khối tương ứng.

Cài đặt Hàng

Bước 1: Di chuột vào hàng để hiển thị thanh cài đặt nằm ở góc phải của Hàng.

Bước 2: Chỉnh sửa chung các khối trong Hàng.

Hướng dẫn theo thứ tự hiển thị từ trái sang phải

  • Chỉnh sửa bố cục Hàng: Bạn có thể chọn nhanh bố cục có sẵn hoặc sửa bố cục thủ công theo đơn vị %

  • Di chuyển khối xuống dưới/lên trên: Di chuyển khối xuống dưới hoặc lên trên mà không cần thiết kế lại

  • Ẩn/Hiện trên thiết bị: Cài đặt để khối Ẩn/Hiện trên Máy tính/Điện thoại

  • Cấu hình hàng: Chỉnh sửa kích thước nội dung/kiểu/hiệu ứng/nâng cao cho Hàng