Nhảy tới nội dung

Lưu data về Email

Hướng dẫn chi tiết cách Lưu thông tin về Email

Bước 1: Mở trang bạn muốn lưu data về Email. Click trực tiếp vào phần tử Form thông tin để mở Bảng cài đặt -> Nội dung -> Cấu hình lưu dữ liệu.

Bước 2: Bấm vào Thêm kết nối (0/3) -> Email và nhập email mà bạn muốn liên kết với Form thông tin này.

  • Nhập địa chỉ email mà bạn muốn liên kết với form thông tin
  • Bấm Lưu để hoàn thành lưu liên kết