Nhảy tới nội dung

Tạo và xác thực tên miền lại Tempi

Bước 1: Tại trang chủ của Tempi, vào phần Tên miền và bấm chọn + Thêm tên miền mới.

Bước 2: Nhập tên miền của bạn và nhấn Tạo tên miền.

Bước 3: Chờ xác nhận cấu hình DNS cho tên miền tại nơi bạn đã mua tên miền

Bước 4: Sau khi tạo tên miền thành công, bấm vào nút Xác thực để xác thực tên miền