Nhảy tới nội dung

Trỏ tên miền từ iNET

Bạn truy cập trang chủ của iNET tại https://inet.vn/ và chọn Đăng nhập. Sau đó nhập thông tin tài khoản khách hàng tại iNET để đăng nhập vào hệ thống quản trị.

Trỏ tên miền chính

Tại ô Chọn template có sẵn bạn chọn Trỏ về Tempi và bấm nút có dấu tích màu xanh ở cột bên phải để lưu lại là xong.

2 bản ghi dùng để trỏ tên miền chính về hosting Tempi :

Host record: www
Type (Loại): CNAME
Value (Giá trị): kdc.tempi.vn

Host record: @
Type (Loại): A
Value (Giá trị): 103.126.157.33

Trỏ tên miền phụ

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.vn, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là abc.tenmiencuaban.vn thì:
Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:
Host record: 
Type (Loại): CNAME
Value (Giá trị): kdc.tempi.vn

Sau khi đã trỏ thành công tên miền về hosting của Tempi, bạn cần tiếp tục tạo và xác thực tên miền tại Tempi.