Nhảy tới nội dung

Trỏ tên miền từ HOSTVN

Bạn truy cập trang quản trị tên miền của HOSTVN tại https://dns.hostvn.net/

Bước 1: Sử dụng tài khoản khách hàng của bạn tại HOSTVN để đăng nhập

Bước 2: Chọn Quản lý DNS tại tên miền cần trỏ về Tempi

Bước 3: Bấm chọn Trỏ tên miền về Tempi

Trỏ tên miền phụ (Tên miền dạng: abc.tenmien.vn)

Bước 1: Bấm chọn Tạo mới bản ghi sau đó chọn CNAME

Bước 2: Nhập thông tin vào các trường thông tin sau đó bấm nút Thêm mới .
1. Host: Nhập tiền tố của tên miền phụ. VD: abc
2. Host name: kdc.tempi.vn

Sau khi đã trỏ thành công tên miền về hosting của Tempi, bạn cần tiếp tục tạo và xác thực tên miền tại Tempi.