Nhảy tới nội dung

Tab

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Tab trên Trình kéo thả Website/Landing page


Cách thêm Tab

Tại vị trí mà bạn muốn thêm tab, kéo phần tử Tab vào bố cục có sẵn. Khi vị trí hiển thị màu xanh (ảnh) thì có nghĩa là bạn có thể đặt phần tử vào vị trí đó.


Thêm tab vào bố cục

Cách cài đặt Tab

Bấm vào phần tử tab để mở thanh cài đặt Tab. Điều chỉnh theo từng Nội dung/Kiểu cho Tab.


Cài đặt icon

Nội dung

  • Danh sách tab: Cài đặt tiêu đề cho từng tab
  • Thêm tab mới

Kiểu

  • Kiểu hiển thị: Lựa chọn kiểu hiển thị chung cho Tab
  • Căn chỉnh: Căn chỉnh trái/giữa/phải/căn lề đều 2 bên
  • Màu tab: Cài đặt màu chung của Tab
  • Nền: Cài đặt màu sắc hoặc hình ảnh cho nền của Tab