Nhảy tới nội dung

Nội dung thu gọn

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Nội dung thu gọn trên Trình kéo thả Website/Landing page


Cách thêm Nội dung thu gọn

Tại vị trí mà bạn muốn thêm nội dung thu gọn, kéo phần tử Nội dung thu gọn vào bố cục có sẵn. Khi vị trí hiển thị màu xanh (ảnh) thì có nghĩa là bạn có thể đặt phần tử vào vị trí đó.


Thêm nội dung thu gọn vào bố cục

Cách chỉnh sửa tiêu đề và nội dung cho Nội dung thu gọn

Bước 1: Bấm trực tiếp vào phần Item 1 để chỉnh sửa tiêu đề.


Sửa tiêu đề nội dung thu gọn

Bước 2: Kéo phần tử bất kỳ vào vị trí có dấu "+" (ảnh minh hoạ) để thêm nội dung cụ thể cho từng Item trong Nội dung thu gọn.


Sửa nội dung cho từng Item nội dung thu gọn

Bước 3: Chỉnh sửa phần tử đã kéo thả trong Item như các phần tử cơ bản khác.


Cách cài đặt Nội dung thu gọn

Bấm vào phần tử Nội dung thu gọn để mở thanh cài đặt Nội dung thu gọn.


Cài đặt nội dung thu gọn

Hướng dẫn theo thứ tự từ trái qua phải:

Tuỳ chỉnh nội dung thu gọn

Danh sách:

  • Khoảng thời gian (s): Thời gian nội dung trong Item hiển thị khi bấm vào tiêu đề của Item
  • Khoảng cách giữa các mục: Khoảng cách giữa các Item
  • Vị trị biểu tượng: Vị trí đặt nút mở nội dung trong Item

Nội dung:

  • Căn chỉnh: Điều chỉnh vị trí căn trái/giữa/phải cho nội dung trong Item
  • Padding: Điều chỉnh vị trí tuỳ ý cho nội dung trong Item

Cài đặt Phông chữ, Độ dày phông chữ, Cỡ chữ, Khoảng cách dòng, Khoảng cách chữ cho Tiêu đề trong Item

Ảnh nền: Tải ảnh từ thiết bị hoặc dùng đường dẫn ảnh để làm ảnh nền cho Nội dung thu gọn

Màu khối

  • Chữ: Cài đặt màu chữ cho Tiêu đề
  • Icon: Cài đặt màu của nút mở nội dung trong Item
  • Nền: Cài đặt màu nền cho toàn bộ nội dung thu gọn
  • Viền: Cài đặt Bo góc và Kiểu viền cho Nội dung thu gọn
  • Tuỳ chỉnh kích thước: Cài đặt chiều rộng cho Nội dung thu gọn

Thêm 1 Item trong Nội dung thu gọn

Cài đặt Hiệu ứng & Cài đặt Nâng cao

Nhân bản

Xoá