Nhảy tới nội dung

Hình ảnh

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hình ảnh trên Trình kéo thả Website/Landing page


Cách thêm Hình ảnh

Tại vị trí mà bạn muốn thêm đoạn văn, kéo phần tử Hình ảnh vào bố cục có sẵn. Khi vị trí hiển thị màu xanh (ảnh) thì có nghĩa là bạn có thể đặt phần tử vào vị trí đó.


Thêm hình ảnh vào bố cục

Cách cài đặt Hình ảnh

Bấm vào phần tử Hình ảnh để mở thanh cài đặt hình ảnh.


Cài đặt hình ảnh

Hướng dẫn theo thứ tự từ trái qua phải:

  • Gắn link (Cài đặt Mở trang trong website, Mở liên kết, Cuộn trong trang, Email, Số điện thoại)
  • Cấu hình chi tiết Hình ảnh (Bo góc, Chiều cao, Chiều rộng, Phóng to khi click ảnh, Hiệu ứng, Cài đặt nâng cao)
  • Nhân bản
  • Xoá