Nhảy tới nội dung

Thư viện ảnh

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Thư viện ảnh trên Trình kéo thả Website/Landing page


Cách thêm Thư viện ảnh

Tại vị trí mà bạn muốn thêm thư viện ảnh, kéo phần tử Thư viện ảnh vào bố cục có sẵn. Khi vị trí hiển thị màu xanh (ảnh) thì có nghĩa là bạn có thể đặt phần tử vào vị trí đó.


Thêm thư viện ảnh vào bố cục

Cách tải ảnh lên Thư viện ảnh

Bước 1: Bấm vào Thư viện ảnh -> Bấm vào Quản lý ảnhBước 2: Bấm vào từng ảnh có sẵn để thay thế bằng ảnh của bạn hoặc Tải ảnh lên từ thiết bị


Cài đặt hình ảnh

Cách cấu hình Thư viện ảnh

Bấm vào phần tử Thư viện ảnh -> Bấm vào icon như ảnh minh hoạ để mở bảng Cấu hình Thư viện ảnh.


Cài đặt hình ảnh

Hướng dẫn theo thứ tự từ trên xuống dưới:

  • Bố cục: Kiểu hiển thị Thư viện ảnh
  • Số cột: Số cột hiển thị trên 1 hàng
  • Khoảng cách giữa các ảnh
  • Phóng to khi click ảnh (Chỉ xem được ở chế độ Xem trước và Đã xuất bản)