Nhảy tới nội dung

Slideshow

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Slideshow trên Trình kéo thả Website/Landing page


Cách thêm Slideshow

Tại vị trí mà bạn muốn thêm slideshow, kéo phần tử Slideshow vào bố cục có sẵn. Khi vị trí hiển thị màu xanh (ảnh) thì có nghĩa là bạn có thể đặt phần tử vào vị trí đó.


Thêm slideshow vào bố cục

Cách tải ảnh lên Slideshow

Bước 1: Bấm vào phần tử Slideshow -> Bấm vào Quản lý ảnhBước 2: Bấm vào từng ảnh có sẵn để thay thế bằng ảnh của bạn hoặc Tải ảnh lên từ thiết bị


Cài đặt slideshow

Cách cấu hình Slideshow

Bấm vào Slideshow -> Bấm vào icon như ảnh minh hoạ để mở bảng Cấu hình Slideshow .


Cài đặt slideshow

Nội dung

Hướng dẫn theo thứ tự từ trên xuống dưới

  • Kiểu hiển thị: Chọn 1 trong 2 chế độ hiển thị Không có thumbnail/Có thumbnail
  • Chiều cao: Điều chỉnh chiều cao của Slideshow
  • Số lượng phần tử hiển thị trên 1 hàng: Số lượng ảnh hiển thị trên 1 hàng
  • Màu nút trượt
  • Màu mũi tên điều hướng
  • Tự động trượt: Bật/Tắt chế độ ảnh tự động trượt trong Slideshow
  • Lặp lại: Bật/Tắt chế độ tự động lặp lại ảnh trong Slideshow
  • Tự động căn chỉnh ảnh: Bật/Tắt chế độ tự động căn chỉnh chiều cao/chiều rộng của ảnh

Kiểu

Bo góc: Điều chỉnh bo góc cho Slideshow