Nhảy tới nội dung

Đường phân chia

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Đường phân chia trên Trình kéo thả Website/Landing page


Cách thêm Đường phân chia

Tại vị trí mà bạn muốn thêm đường phân chia, kéo phần tử Đường phân chia vào bố cục có sẵn. Khi vị trí hiển thị màu xanh (ảnh) thì có nghĩa là bạn có thể đặt phần tử vào vị trí đó.


Thêm đường phân chia vào bố cục

Cách cài đặt Đường phân chia

Bấm vào phần tử đường phân chia để mở thanh cài đặt Đường phân chia.


Cài đặt đường phân chia

Hướng dẫn theo thứ tự từ trái qua phải:


  • Tuỳ chỉnh đường phân chia: Cài đặt Kiểu, Chiều rộng, Độ dày, Khoảng cách, Màu của Đường phân chia
  • Thêm thành phần trang: Thêm văn bản hoặc icon vào Đường phân chia
  • Căn trái/giữa/phải Đường phân chia
  • Nhân bản
  • Xoá