Nhảy tới nội dung

Icon

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Icon trên Trình kéo thả Website/Landing page


Cách thêm Icon

Tại vị trí mà bạn muốn thêm icon, kéo phần tử Icon vào bố cục có sẵn. Khi vị trí hiển thị màu xanh (ảnh) thì có nghĩa là bạn có thể đặt phần tử vào vị trí đó.


Thêm icon vào bố cục

Cách cài đặt Icon

Bấm vào phần tử icon để mở thanh cài đặt Icon.


Cài đặt icon

Hướng dẫn theo thứ tự từ trái qua phải:


  • Tuỳ chỉnh biểu tượng: Chọn icon, kích thước và màu sắc của Icon
  • Căn trái/giữa/phải
  • Cài đặt Hiệu ứng & Cài đặt Nâng cao
  • Nhân bản
  • Xoá