Nhảy tới nội dung

Đoạn văn

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Đoạn văn trên Trình kéo thả Website/Landing page


Cách thêm Đoạn văn

Tại vị trí mà bạn muốn thêm đoạn văn, kéo phần tử Đoạn văn vào bố cục có sẵn. Khi vị trí hiển thị màu xanh (ảnh) thì có nghĩa là bạn có thể đặt phần tử vào vị trí đó.


Thêm đoạn văn vào bố cục

Cách cài đặt Đoạn văn

Bấm vào phần tử Đoạn văn -> Bấm Chỉnh sửa đoạn văn rồi chỉnh sửa đoạn văn tuỳ ý.


Cài đặt đoạn văn

Hướng dẫn theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới:


chỉnh sửa chi tiết đoạn văn

 • Chỉnh sửa màu của Đoạn văn
 • Chỉnh sửa Tiêu đề 1/2/3,... Đoạn văn
 • Lựa chọn phông chữ
 • Chỉnh sửa cỡ chữ (Lựa chọn cỡ chữ có sẵn hoặc nhập cỡ chữ tuỳ ý)
 • Khoảng cách trong Đoạn văn
 • Căn chỉnh trái/giữa/phải/căn lề 2 bên
 • Đánh dấu/Đánh số đầu dòng
 • In đậm
 • In nghiêng
 • Gạch chân
 • Gạch ngang
 • Gắn link (Cài đặt Mở trang trong website hoặc Nhập liên kết)
 • Cài đặt Hiệu ứng & Cài đặt Nâng cao