Nhảy tới nội dung

Nút bấm

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Nút bấm trên Trình kéo thả Website/Landing page


Cách thêm Nút bấm

Tại vị trí mà bạn muốn thêm nút bấm, kéo phần tử Nút bấm vào bố cục có sẵn. Khi vị trí hiển thị màu xanh (ảnh) thì có nghĩa là bạn có thể đặt phần tử vào vị trí đó.


Thêm nút bấm vào bố cục

Cách cài đặt Nút bấm

Bước 1: Bấm vào phần tử Nút bấm để chỉnh sửa nội dung trong Nút bấm.


Cài đặt nút bấm

Hướng dẫn theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới:


  • Chỉnh sửa phông chữ (Chọn phông chữ, Độ dày phông chữ, Cỡ chữ, Khoảng cách dòng, Khoảng cách chữ)
  • Chỉnh sửa kiểu Nút bấm (Chiều rộng, chiều cao, bo góc)
  • Thêm icon cho Nút bấm
  • Căn trái/giữa/phải
  • Cài đặt màu Nền/Chữ/Viền/Bóng cho Nút bấm
  • Gắn link (Mở trang trong website, Mở liên kết, Cuộn trong trang, Email, Số điện thoại)
  • Cài đặt Hiệu ứng & Cài đặt Nâng cao
  • Nhân bản
  • Xoá