Nhảy tới nội dung

Đếm ngược

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Đếm ngược trên Trình kéo thả Website/Landing page


Cách thêm Đếm ngược

Tại vị trí mà bạn muốn thêm đếm ngược, kéo phần tử Đếm ngược vào bố cục có sẵn. Khi vị trí hiển thị màu xanh (ảnh) thì có nghĩa là bạn có thể đặt phần tử vào vị trí đó.


Thêm đếm ngược vào bố cục

Cách cài đặt Đếm ngược

Bấm vào phần tử đếm ngược để mở thanh cài đặt Đếm ngược.


Cài đặt icon

Hướng dẫn theo thứ tự từ trái qua phải:

  • Tuỳ chỉnh đồng hồ đếm ngược: Cài đặt thời điểm đồng hồ đếm ngược kết thúc (Cài đặt tuỳ chọn hiển thị số Ngày, Giờ, Phút, Giây)
  • Hiển thị và khoảng cách: Bật/Tắt hiển thị nhãn, cài đặt Khoảng cách giữa các chữ số trong Đếm ngược, cài đặt Khoảng cách của số đếm ngược với nhãn
  • Cài đặt phông chữ/kiểu chữ/màu chữ,... cho chữ số và nhãn
  • Căn chỉnh trái/giữa/phải
  • Cài đặt màu Viền/Nền/Bóng của Đếm ngược
  • Cài đặt Hiệu ứng & Cài đặt Nâng cao
  • Xoá