Nhảy tới nội dung

Danh sách Icon

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Danh sách Icon trên Trình kéo thả Website/Landing page


Cách thêm Danh sách Icon

Tại vị trí mà bạn muốn thêm danh sách Icon, kéo phần tử Danh sách Icon vào bố cục có sẵn. Khi vị trí hiển thị màu xanh (ảnh) thì có nghĩa là bạn có thể đặt phần tử vào vị trí đó.


Thêm danh sách icon vào bố cục

Cách cài đặt Icon

Bấm vào Icon đầu dòng để mở bảng cài đặt Icon.


Cài đặt icon trong Danh sách icon

Hướng dẫn theo thứ tự từ trên xuống dưới:

 • Tuỳ chỉnh biểu tượng: Chọn icon, đổi màu, cài đặt kích thước
 • Căn trái/giữa/phải
 • Cài đặt màu Nền/Viền/Bóng cho Icon
 • Gắn link: Cài đặt Mở trang trong website, Mở liên kết, Cuộn trong trang, Email, Số điện thoại
 • Cài đặt Hiệu ứng & Cài đặt Nâng cao
 • Nhân bản
 • Xoá

Cách cài đặt Văn bản trong Danh sách Icon

Bấm vào Văn bản trong phần tử Danh sách Icon -> Bấm vào Chỉnh sửa văn bản -> Chỉnh sửa tương tự như cách chỉnh sửa phần tử Đoạn văn.


Cài đặt văn bản trong Danh sách icon

Cách cài đặt chung Danh sách Icon

Bấm vào icon như ảnh minh hoạ để mở bảng cài đặt chung cho Danh sách Icon.


Cài đặt văn bản trong Danh sách icon

Hướng dẫn theo thứ tự từ trái qua phải:

 • Điều chỉnh khoảng cách giữa Icon và Văn bản; Điều chỉnh vị trí của Danh sách Icon ở Phía trên/Ở giữa/Phía dưới
 • Căn lề trái/giữa/phải
 • Cài đặt màu Nền/Viền/Bóng
 • Cài đặt Hiệu ứng & Cài đặt Nâng cao
 • Nhân bản
 • Xoá