Nhảy tới nội dung

Hình ảnh

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Video trên Trình kéo thả Website/Landing page


Cách thêm Video

Tại vị trí mà bạn muốn thêm video, kéo phần tử Video vào bố cục có sẵn. Khi vị trí hiển thị màu xanh (ảnh) thì có nghĩa là bạn có thể đặt phần tử vào vị trí đó.


Thêm video vào bố cục

Cách cài đặt Video

Bấm vào phần tử Video -> Bấm vào icon như ảnh minh hoạ để mở bảng Cấu hình video


Cài đặt video

Hướng dẫn theo thứ tự từ trên xuống dưới:

  • Đường dẫn Youtube: Nhập đường dẫn Youtube của video
  • Dùng đường dẫn video: Nhập đường dẫn bất kỳ của video
  • Tải lên video: Tải video lên từ thiết bị (chỉ tải lên video có định dạng MP4, WebM, OGV)
  • Tự động phát: Tự động phát video khi vào trang
  • Lặp lại: Tự động lặp lại video
  • Hiển thị thanh điều khiển video: Bật/Tắt thanh điều khiển video khi trỏ chuột vào video
  • Cài đặt Hiệu ứng & Cài đặt Nâng cao

Cách tuỳ chỉnh kích thước video

Bấm vào Video -> Bấm vào icon Tuỳ chỉnh kích thước để chỉnh chiều rộng của video.


Cài đặt video