Nhảy tới nội dung

Khoảng cách

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Khoảng cách trên Trình kéo thả Website/Landing page


Cách thêm Khoảng cách

Kéo phần tử Khoảng cách vào vị trí mà bạn muốn thêm khoảng cách. Khi vị trí hiển thị màu xanh (ảnh) thì có nghĩa là bạn có thể đặt phần tử vào vị trí đó.


Thêm khoảng cách vào bố cục

Cách cài đặt Khoảng cách

Bấm vào phần tử Khoảng cách -> Bấm vào icon như ảnh minh hoạ để điều chỉnh chiều cao của khoảng cách


Cài đặt video